BETALING

Granrudmoen barnehage har 11 måneders foreldrebetaling, med juli måned som betalingsfri.

Når barnet begynner i barnehagen må det innbetales en andel pålydende kr 1500,- ,som bekreftelse på at foreldre/foresatte tar i mot tildelt plass.

Ved oppstart i august når nytt barnehageår begynner, betaler man fra 1. august selv om man begynner senere. Oppstartsdato tildeles hver enkelt i eget brev fra barnehagen.