Solsikka

På Solsikka går det i år 15 barn mellom 1 - 6 år.

Pedagogisk leder er Marianne Askildt Bjørge.

De andre ansatte rullerer etter fastsatt turnus.