Barnehageplass

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 1. mars 2018. Ta kontakt med barnehagen om det er noe du lurer på.

Opptakskriterier:

* Øyer kommune har samordnet opptak for private og kommunale barnehager

* Barn med dokumenterte særskilte behov prioriteres etter barnehagelovens § 13

* Særskilt for Granrudmoen barnehage: søsken prioriteres ved opptak

 

For å bli med på hovedopptaket, med oppstart  august 2018, må det søkes innen 1. mars 2018. Søknadsskjema: https://oyer.ist-asp.com/oyerpub/login.htm;jsessionid=8D9910F33325727C95005FDCB9A6769C.tomcatrivatntOYER