Planleggingsdager 2017/2018

Vi har 5 planleggingsdager pr barnehageår. Barnehagen er da stengt.

Fredag 3. november 2017 - Østlandske lærerstevne

Fredag 10. november 2017 - felles kursdag barnehagene i Øyer kommune

Tirsdag 2. januar 2018 - i barnehagen

 Tirsdag 6. mars 2018-  felles kursdag barnehagene i Øyer kommune

 Fredag 18. mai 2018 - i barnehagen