PLANLEGGINGSDAG 10.november

Fredag 10. november det planleggingsdag og barnehagen er stengt. Vi har felles kursdag med alle barnehagene i Øyer Kommune.