Basar

Onsdag 5. november arrangerte vi basar/hyggekveld her i barnehagen. Vi inviterte foreldre og søsken som en avslutning på temaet om Alf Prøysen. Vi har i høst jobbet med temaet på ulike måter og hver klubb hatt et mål om å lage gevinster til en basar etter basarvisa.