PLANLEGGINGSDAGER i OKTOBER

Granrudmoen Barnehage har to planleggingsdager i oktober. Mandag 20. oktober og fredag 31. oktober.

Planleggingsdagene er kursdager for personalet.

Den ene dagen er  felles kurs ilag med Lillehammer, Gausdal og Øyer. Her er tema "Du och jag Alferd". Kurset handler om kommunikasjon og å gi barn positiv mestringserfaring, og voksenrollen i barnehagen.

Den andre dagen drar personalet til Østlandske lærerstevne i Oslo  for ulike kurs og faglig påfyll.

Barnehagen er stengt på planleggingsdagene.